vaccineren

Vaccineren, dat doe je toch gewoon?!

Gezondheid By aug 30, 2018 No Comments

Verleden week verscheen hier een artikel van Maddy. Daarin gaf zij een betoog over waarom het gevaccineerd zijn een toelatingseis voor kinderopvang zou moeten worden. Want, vaccineren, dat doe je toch gewoon?!  Zo vanzelfsprekend is het laten inenten van je kind anno 2018 helaas niet meer. Er komt steeds meer kennis beschikbaar over de prikjes en daarmee neemt het wantrouwen toe. Waarom zou je je kind laten inenten? En welke argumenten zijn er dan dat het aantal weigeraars toeneemt?

Een vaccin creëert een déjà-vu

Een vaccin verlaagt het risico dat je kind een ziekte kan krijgen die levensbedreigend kan zijn of invaliderende gevolgen kan hebben. Ons lijf is zo gemaakt dat we zelfs antistoffen maken als we in aanmerking komen met een zeer kleine hoeveelheid onschadelijk gemaakte ziektekiemen. Mochten we blootgesteld worden aan een actieve (grotere) hoeveelheid, dan weet ons lichaam meteen in actie te komen doordat de structuur van de ziektekiem meteen wordt herkend. Een soort déjà-vu dus, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het werkt.

De wil en de macht van God

Een beweegreden om niet mee te doen aan het rijksvaccinatieprogramma is het christelijke geloof. Bepaalde kerkelijke stromingen zijn ervan overtuigd dat alleen God bepaalt hoe je leven eruit ziet. Uiteindelijk heeft God het laatste woord. Hij is bij machte om een ziekte van je weg te houden. Hij bepaalt je lot. Als God je een ziekte laat doormaken, dan zal Hij daar wel een bedoeling mee hebben. Vaccineren zou dan ook weinig zinvol zijn, want of je ziek wordt ligt immers in Zijn hand. Bovendien -zo denken sommigen- zou je aan Gods almacht twijfelen als je je toch laat inenten. God zal je voor het kwaad behoeden en je leven bewaren. Geloof dat en je zult leven.

Geloof in de wetenschap

Ik ben zelf ook christen, maar juist als christen grijp ik die vaccinaties met beide handen aan. God heeft de mens geschapen, en hem daarbij ook een denkvermogen gegeven. Hoe fantastisch is het om te geloven in een God die ons het verstand en de middelen heeft gegeven om medicijnen te ontwikkelen? Hoe mooi is het om in die context naar vaccins te kunnen kijken? Ja, ik geloof in een almachtige God. Maar ik geloof ook in een God die graag zijn kennis deelt met mensen om zo heel praktisch ziekten te kunnen verbannen. Dat is hoe ik denk dat God óók werkt. Dus mocht je een vaccinweigeraar zijn op grond van je geloof, neem dit dan alsjeblieft ter harte.

Ontbreken van informatie

Een volgend argument om niet aan inentingen te doen, is het ontbreken van informatie. Oké, er zitten dus inactieve ziektekiemen in. Een vaccin blijkt alleen nog zoveel meer Latijnse termen te bevatten. Niemand die hier tekst en uitleg over geeft alvorens de naald in het bovenbeen van je kleintje te steken. Ook over de bijwerkingen, vooral die op de langere termijn, wordt gezwegen. Je kind kan koorts en spierpijn krijgen en de plek kan geïrriteerd zijn; en daar moet je het mee doen. Waarom lijkt er zoveel geheimzinnigheid te zijn? Is het wel veilig dan? Of willen wij tegenwoordig het naadje van de kous weten terwijl dat totaal niet relevant is? Ik kan niet ontkennen dat er door farmaceuten van alles in de doofpot kan worden gestopt. Zo machtig zijn ze echt. Er is een hoop dat we nooit te weten zullen komen, en misschien is dat ook maar goed. Hoewel ik de werkingsmechanismen van geneesmiddelen enorm intrigerend vind, is het bij de industrie eromheen echt niet altijd even zuivere koek. Als we alles zouden weten, dan hoefden we zelfs geen paracetamolletje meer.

De inhoud van een vaccin

Wat vaccins betreft, kan ik helaas ook niet vertellen wat er met al dat potjeslatijn bedoeld wordt. Wel weet ik dat losse kiemen onvoldoende zijn om er een werkend prikje van te maken. Er zijn hulpstoffen nodig waardoor de werkzame stof makkelijk in ons lichaam kan worden opgenomen. Dit gaat om stoffen die de werking versterken/ondersteunen en om conserveermiddelen, emulgatoren en stabilisatoren. Ik wil niet eng doen, maar dit soort middelen zitten ook in je pak lasagne.

Ongezonde restsporen

Om virussen en bacteriën onschadelijk maar bruikbaar te maken voor injectie, zijn er meerdere chemische processen nodig. Helaas laten deze processen hun onuitwisbare restsporen na die zo ook in het vaccin terecht komen. Wat steeds meer mensen zich afvragen is of al deze stoffen ook wel zo veilig zijn. Ook hier is geen eenduidend antwoord over bekend. Toch weet ik dat er geen enkel medicijn op de markt komt zonder dat er is aangetoond dat het niet schadelijk is en veilig kan worden gebruikt. In een veel grotere hoeveelheid zouden de stoffen inderdaad risico’s met zich meebrengen. Als we het hebben over de inhoud van vaccins, praten we echter over enkele microgrammen. Ons lichaam is in staat om deze hoeveelheid af te breken zonder dat we er ziek van worden. Natuurlijk blijft het chemische troep en is het niet gezond. Toch hebben de ziekten waartegen wordt gevaccineerd een veel groter risico dan de injecties.

Overdaad aan informatie leidt tot twijfel

Er is ook nog een groep mensen die twijfelt aan de nut van een vaccin. Want wat is überhaupt het risico op een van de infectieziekten? Veel jonge ouders weten niet eens wat die ziekten inhouden, laat staan wat de gevolgen kunnen zijn. Tegenwoordig hoor je het bijna niet meer, juist omdat er een rijksvaccinatieprogramma bestaat. En dan al die mensen die er ineens iets van lijken te vinden. Best veel mensen haken hierom af. Er komt steeds meer openbaar waardoor je niet meer weet wat je moet geloven. De twijfel neemt toe: ‘we willen het eerst goed uitzoeken, dus daarom stellen we het nog even uit’. Het gevaar hiervan is dat het percentage ingeënte jonge kinderen daalt, met alle gevolgen van dien. Mochten kinderen van twijfelaars (en weigeraars) ineens mazelen krijgen, dan bestaat er een kans dat het virus zich kan muteren waardoor ook gevaccineerde mensen geïnfecteerd raken. Niet dat die kans erg groot is, maar het is goed om ook het sociale aspect mee te nemen in je beslissing.

Waar beschermen de vaccins tegen?

Waar bescherm je je kind eigenlijk voor? Wat zijn de mogelijke gevolgen van de ziekten waardoor je deze beter niet kunt afwachten? Een overzicht van de complicaties. (Bron: rijksvaccinatieprogramma.nl)

Bof, difterie, hepatitis B

– Bof. Hersenvliesontsteking en doofheid kwamen voor de invoering van het vaccin regelmatig voor als gevolg.

– Difterie. Beschadigt vaak de huid en/of de longen. Voor dat er een vaccinatie was gingen hier veel kinderen aan dood.

-Hepatitis B. Ontsteking van de lever, kinderen die dit krijgen lopen het risico om chronisch drager te worden van deze ziekte. De lever kan dan jarenlang zonder ernstige klachten ontstoken blijven. Uiteindelijk kan dit leiden tot grote leverschade en/of leverkanker.

Hib, Kinkhoest, mazelen, menigokokken

-Hib-ziekten. De bacterie Haemophilus influenzae type b komt bij alle mensen zo nu en dan in de neusholte voor. Meestal vormt dit geen gevaar, maar bij jonge kinderen kan dit strottenklep-, hersenvlies- of ernstige longontsteking veroorzaken.

– Kinkhoest. Vooral gevaarlijk voor jonge baby’s, zij kunnen heel benauwd worden en uitgeput raken. Nog steeds overlijden er in Nederland 1 tot 2 baby’s per jaar aan kinkhoest.

– Mazelen. Gaat meestal na 7 tot 10 dagen zonder verdere problemen over. Soms kan het echter een ernstige hersenontsteking veroorzaken én het virus verzwakt tijdelijk je immuunsysteem waardoor je vatbaarder bent voor andere ernstige infectieziekten zoals een longontsteking. Daarmee kan het mazelen-virus indirect invaliderend en zelfs dodelijk zijn.

– Menigokokkenziekte. Meestal word je niet ziek. Als de bacterie wel verder het lichaam binnendringt, veroorzaakt het hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. De blijvende gevolgen kunnen zijn: epilepsie, doofheid, concentratiestoornissen en oogafwijkingen. Ook kan amputatie van een ledemaat nodig zijn na een ernstige bloedvergiftiging. Ook is de kans op overlijden aanwezig.

Pneumokokken, polio, rodehond, tetanus

– Pneumokokkenziekte. Pneumokokken kunnen middenoorontseking, bijholteontsteking en bronchitis veroorzaken. De bactierie kan echter ook leiden tot ernstige kongontsteking, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Deze ernstige infecties kunnen dodelijk zijn.

– Polio. Polio kan (ook blijvende) verlammingen veroorzaken, ook kun je eraan overlijden.

– Rodehond. Je wordt er meestal niet erg ziek van, is vooral opgenomen in het vaccinatieprogramma omdat het gevaarlijk is voor zwangeren en hun ongeboren kind. Het kan leiden tot een miskraam of tot ernstige aangeboren afwijkingen zoals doofheid, blindheid en een stoornis van de geestelijke ontwikkeling,

– Tetanus. Kan leiden tot verkramping van de kaakspieren, slikklachten en ademhalingsproblemen. Door beschadiging aan spier- en zenuwstelsel kunnen botbreuken, hoge bloeddruk en hartritmestoornissen ontstaan. Zonder behandeling is tetanus dodelijk, preventie is het beste medicijn.


Al met al valt de concluderen dat het vrij logisch is dat er een rijksvaccinatieprogramma bestaat. Niemand wil onnodig risico lopen op een handicap of overlijden door een van deze infectieziekten. We zouden banger moeten zijn voor de gevolgen van de ziekten dan voor de prikjes. Het is goed om meer te willen weten, maar behoed jezelf voor een overload aan bangmakerij

Author

No Comments

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.