VOORWAARDEN WINACTIE ”DISNEY ON ICE”

 1. Deze algemene spelvoorwaarden van Meer met Mama (de Organisator),gevestigd te Wierden, zijn van toepassing op het kleine promotionele kansspel Disney On Ice ticket giveaway dat zal plaatsvinden van 1 oktober t/m 15 oktober 2019.
 2. Deelname aan de Actie houdt volledige acceptatie van deze Spelvoorwaarden in. Indien u de Spelvoorwaarden niet accepteert, moet u niet deelnemen aan de Actie. De Organisator behoudt zich het recht voor Deelnemers (zoals gedefinieerd onderspelvoorwaarde 4) van de Actie uit te sluiten in geval van schending van dezeSpelvoorwaarden.
 3. Aan de deelname aan de Actie worden door de Organisator geen kosten verbonden.
 4. Deelname aan de Actie staat open voor iedere persoon (een Deelnemer) die 18 jaar of ouder is en zich via www.meermetmama.nl ,Facebook en Instagram in de genoemde actie periode hiervoor heeft aangemeld.
 5. Uitgesloten van deelname zijn personen jonger dan 18 jaren, werknemers (of hun directe familie) van organisator of van enige andere onderneming die beroepsmatig betrokken is bij deze wedstrijd.
 6. Op 16 oktober wordt uit alle Deelnemers één willekeurige prijswinnaar (de Prijswinnaar) getrokken en worden de volgende prijzen verdeeld (de Wedstrijdprijzen):4 Zilverentickets voor Disney On Ice presenteert Magisch IJsfestival op vrijdag 27 december om 19.30 uur met een waarde van € 24,50 per ticket.
 7. .Eventuele bijkomende kosten en arrangementen zijn niet inbegrepen in de Wedstrijdprijzen. Dit omvat eventuele reisarrangementen (waaronder parkeren) en reiskosten, en kosten voor accommodatie.
 8. De Organisator kan de Wedstrijdprijzen vervangen door prijzen van een vergelijkbare waarde.
 9. Prijswinnaars worden via email, of via Facebook, op de hoogte gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Wedstrijdprijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere diensten.
 10. Op de Wedstrijdprijzen kan tot en met 19 oktober aanspraak worden gemaakt door de Prijswinnaars. Na deze datum vervalt iedere aanspraak op de Wedstrijdprijzen vanrechtswege. Organisator behoudt zich het recht voor om voor de betreffende Wedstrijdprijs in dat geval een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Persoonsgegevens van Deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van de Organisator.
 12. De Organisator kan de door de Deelnemer bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens delen met derden ten behoeve van de uitvoering van de Actie en de uitreiking van de Wedstrijdprijzen.
 13. Prijswinnaars moeten bereid zijn om deel te nemen aan relevante publiciteitsacties rondom de Actie.
 14. Deze Spelvoorwaarden kunnen door de Organisator te allen tijde worden gewijzigd. Gedurende de looptijd van de Actie worden deze Spelvoorwaarden niet ten nadele van de Deelnemers gewijzigd.